Tuesday, 27 September 2022

ประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ( ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 )

ข้อมูลเพิ่มเติม Link

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902