Tuesday, 27 September 2022
Previous Next

ระบบบริหารจัดการเว็บเซอร์วิส (Webservice Management)

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เด็กปฐมวัยที่มีความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ประชุมอาคารดรุณวิถีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902