Monday, 24 June 2024

ลงพื้นที่มอบของผู้ปกครองเด็กที่นำเด็กเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็ก พื้นที่กรุงเทพมหานคร

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ลงพื้นที่มอบของผู้ปกครองเด็กที่นำเด็กเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็ก พื้นที่กรุงเทพมหานคร

“ดย. ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง”
อธิบดี ดย. พร้อมรองอธิบดี ดย. ให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคและบริโภค
ให้กับครอบครัวเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่ กทม.

          นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีภารกิจในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีความประสงค์จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เข้ารับการจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เมื่อจดทะเบียนถูกต้องจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ในเรื่อง ชุดความรู้ด้านวิชาการ การอบรมพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้ดำเนินกิจการ ผู้เลี้ยงดูเด็ก และผู้ปกครอง รวมถึงได้รับการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กที่เก็บค่าบริการไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน ต่อเดือน จะได้รับสื่อพัฒนาการเด็ก อาหารเสริม และนมผง เพิ่มเติมอีกด้วย โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับผิดชอบในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดูแลรับผิดชอบในส่วนภูมิภาค

          นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้แจ้งการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการ การดำเนินงาน 4 มาตรการ ได้แก่ 1) ป้องกันการแพร่ระบาด 2) การควบคุมและการจำกัดวงการแพร่ระบาด 3) การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล 4) การสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารสาธารณะ และให้ปิดการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นการชั่วคราวตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและผู้ปกครองจำนวนมาก

          วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเด็กและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบต่อการปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นการชั่วคราวจึงได้นำทีมผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจในเขตราชเทวี (สถานรับเลี้ยงเด็กครูแจ๋ว) เขตดินแดง (สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านแสงตะวัน/มารีอุปถัมภ์/ดุษฎีอนุเคราะห์) เขตราษฎร์บูรณะ (สถานรับเลี้ยงเด็กทานตะวัน , สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยบ้านเด็ก) เขตบางบอน (สถานรับเลี้ยงเด็กพรประเสริฐ , สถานรับเลี้ยงเด็กมิตรประชาคริสเตียน) จัดหาชุดเครื่องอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วย นมผง นมยูเอชที ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ข้าวสาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อมอบให้ครอบครัวเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ กทม. (เฉพาะที่เก็บค่าบริการไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะดำเนินการให้ครบทั่ว กทม. ต่อไป

          สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยกลุ่มดังกล่าว ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

          นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้ายว่า หน่วยงานภาครัฐในฐานะหน่วยกำกับดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง และมีพัฒนาการสมวัย ทั้งนี้ หากประชาชน ประสบปัญหาทางสังคม ต้องการปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 77 จังหวัด หรือ โทรสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902