Tuesday, 26 May 2020

แนวปฏิบัติก่อน Log in เข้าใช้งานระบบฯ

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

แนวปฏิบัติก่อน Log in เข้าใช้งานระบบฯ

          1. เข้าสู่ระบบผ่าน URL : https://ecd.dcy.go.th เลือกเมนู “LOGIN เข้าสู่ระบบ”

หนาเวบ

          เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) ไม่พร้อมให้บริการในบางช่วงเวลา (Traffic Jam) ระบบจะแสดงข้อความ ***ทรัพยากรไม่พร้อมให้บริการ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง*** ระบบจะไม่อนุญาตให้กรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้ระบบ จนกว่าปริมาณการใช้ลดลง และจะกลับมาพร้อมให้บริการใหม่อีกครั้ง “ขอความกรุณารอ หรือเข้าใช้บริการในช่วงเวลาอื่น เพื่อลดการใช้งานพร้อม ๆ กันจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน

ทรพยากรไมพรอม1          2. กรณี ลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เอง (Reset Password) โดยระบบฯ จะให้ป้อน “ที่อยู่อีเมล์ (ที่ได้ตั้งใส่ไว้ในระบบ)” หรือ “รหัสผู้ใช้งาน” เสร็จแล้วกด “รีเซทรหัสผ่าน” ระบบฯ จะส่ง Link สำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยัง อีเมล์ ที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบฯ เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้เอง

ไมสามารถเขาสระบบได         3. การคีย์ข้อมูล ให้สมบูรณ์ 100% ดังนี้

  • สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนวันที่ทำ

          1) ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์https://ecd.dcy.go.th >> “คลังความรู้ตามมาตรฐาน” >> “การจัดการความรู้” >> “คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ” หรือ โน้ต ในกลุ่มไลน์ ที่เปิดช่องทางไว้สำหรับการสื่อสารและอำนวยความสะดวก)

          2) เล่มมาตรฐานสถาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (สีฟ้า) ใช้ควบคู่ไปกับการประเมินตนเอง (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์https://ecd.dcy.go.th >> “คลังความรู้ตามมาตรฐาน” >> “สื่อออนไลน์” >> “มาตรฐานสถาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” หรือ โน้ต ในกลุ่มไลน์ ที่เปิดช่องทางไว้สำหรับการสื่อสารและอำนวยความสะดวก)

          3) ศึกษาวีดีโอการทำแบบประเมินตนเอง (sar) จากวีดีโอ (สามารถดาวน์โหลดได้จาก โน้ต ในกลุ่มไลน์ ที่เปิดช่องทางไว้การสื่อสารและอำนวยความสะดวก)

  • สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในวันที่ต้องคีย์ข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

          1) ข้อมูลหัวหน้าสถาน (ข้อมูลส่วนตัวของหัวหน้าสถานศึกษา) ที่อยู่สถานศึกษา ภาพถ่ายสถานศึกษาหรือโลโก้/ยอดงบประมาณที่ได้รับ

          2) ข้อมูลคุณครูทุกคน หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยทั้งหมด (เลขบัตรประชาชน/ประวัติการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัย)

          3) ข้อมูลเด็กที่เกี่ยวกับตัวเด็ก พ่อ แม่ และรูปภาพเด็ก (ถ่ายภาพเด็กจากมือถือจะง่ายที่สุด นำมาวางหน้า desktop แล้วใส่ชื่อเป็นลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ไว้ เมื่อบันทึกข้อมูลให้ไล่ตามทีละลำดับ) บันทึกให้เสร็จทีละคน กดบันทึก แล้วจึงบันทึกข้อมูลเด็กคนต่อไป

          4) ส่วนข้อมูลประเมินตนเอง (sar)

          5) ปริ้นซ์ แบบสรุปบันทึกการประเมินตนเอง (sar) เพื่อนำใบ รบ.1 (อยู่ในหน้าสุดท้ายของแบบบันทึกการประเมินตนเอง) ไปให้ ผู้ประเมินตนเอง (รับรองในส่วนที่ 1) และ ผู้ประเมิน (รับรองในส่วนที่ 2) 

          6) แนบไฟล์ ใบ รบ.1 ที่ได้รับการรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

          7) กดล็อกกุญแจ (สีเหลือง) เพื่อรับรองแบบบันทึกการประเมินฯ (sar)

          8) ยืนยันการรับรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะแสดง กุญแจเป็นสีเขียว

- ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ -

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902